Witamy w Fundacji Edukacyjnej Szczęśliwa

Witamy w Fundacji Edukacyjnej Szczęśliwa

Fundacja została powołana…

przez 13 Fundatorów  dnia 11. 02.2015 r. Aktem Notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Małgorzatą Zembalą za numerem repertorium  A 11955 / 2015. Fundacja Edukacyjna “Szczęśliwa” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 28, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000551376 w dniu 31.03.2015 r. Fundacja została powołana przez Rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu oraz nauczycieli i osoby zainteresowane wielostronnym rozwojem dzieci w wieku szkolnym. Działania tych osób są zgodne z założeniami dwóch Programów Edukacyjnych napisanych przez
mgr Małgorzatę Przysłup.

NASZA MISJA

Jako Fundacja Edukacyjna dbamy o najwyższą jakość zajęć dla dzieci prowadzonych w oparciu o rozwijany od lat i zatwierdzony przez Kuratorium program, którego celem jest rozwój dzieci pod względem intelektualnym i psychomotorycznym, odnajdywanie ich pasji oraz rozwijanie ich mocnych stron.

NASZ ZESPÓŁ

Fundacji Edukacyjna „Szczęśliwa” jest tworzona przez zespół zaangażowanych i pełnych pasji osób. Na każdym szczeblu działalności Fundacji znajdą Państwo osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w edukacji, twórcze i oddane swojej pracy. Naszym celem jest uzupełnienie i wzbogacenie oferty edukacyjnej dla naszych dzieci we współpracy z rodzicami i dyrekcją szkoły podstawowej nr 68.

WESPRZYJ FUNDACJĘ