Witamy w Fundacji Edukacyjnej Szczęśliwa

Witamy w Fundacji Edukacyjnej Szczęśliwa

Poznaj nas bliżej

Fundacja została powołana przez Rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu oraz nauczycieli i osoby zainteresowane wielostronnym rozwojem dzieci w wieku szkolnym. Działania tych osób są zgodne z założeniami dwóch Programów Edukacyjnych napisanych przez mgr Małgorzatę Przysłup:

w lutym 2002 r. – „Metoda stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka w klasach I-III nauczania zintegrowanego”– na bazie programu Przedszkola nr 52 we Wrocławiu, napisanego w 1997 r. przez panie: mgr Annę Dąbrowską i mgr Marię Czerkawską „Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych”; w lutym 2004 r. – „Metoda stymulowania wielostronnego rozwoju dziecka w klasach IV-VI szkoły podstawowej”;

Programy te zostały przyjęte jako innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu w roku szkolnym 2002 / 2003 oraz 2004 / 2005 po uzyskaniu pozytywnej oceny Rady Pedagogicznej, akceptacji Rady Szkoły i pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty . Tutaj też są realizowane do dzisiaj. Z uwagi na brak możliwości finansowania tych programów przez Urząd Miasta Wrocławia – Departament Edukacji, rodzice powołali Fundację. Należy tu dodać, że w Programie jest mowa o stworzeniu optymalnych warunków dla sprawnego i pełnego realizowania Programu.

NASZA MISJA

Jako Fundacja Edukacyjna dbamy o najwyższą jakość zajęć dla dzieci prowadzonych w oparciu o rozwijany od lat i zatwierdzony przez Kuratorium program, którego celem jest rozwój dzieci pod względem intelektualnym i psychomotorycznym, odnajdywanie ich pasji oraz rozwijanie ich mocnych stron.

NASZ ZESPÓŁ

Fundacji Edukacyjna „Szczęśliwa” jest tworzona przez zespół zaangażowanych i pełnych pasji osób. Na każdym szczeblu działalności Fundacji znajdą Państwo osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w edukacji, twórcze i oddane swojej pracy. Naszym celem jest uzupełnienie i wzbogacenie oferty edukacyjnej dla naszych dzieci we współpracy z rodzicami i dyrekcją szkoły podstawowej nr 68.

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

Biuro Fundacji znajduje się w Szkole Podstawowej nr 4 na parterze.
Pokój nr 72 (na przeciwko sekretariatu głównego).

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Telefon: +48 531 883 131
E-mail: biuro@fundacjaszczesliwa.pl

WESPRZYJ FUNDACJĘ