Cel fundacji

Celem Fundacji Edukacyjnej „Szczęśliwa” jest między innymi:

 • zapewnienie uczniom takiego procesu kształcenia poznawczego i emocjonalno – społecznego, w którym zaistnieją: prawo dziecka do błędu, ocena informacyjna obok cyfrowej, tolerancja artystycznego nieładu na zajęciach, tolerancja gwary i szumu podczas zajęć, partnerska współpraca z rodzicami, terapeutyczna funkcja śmiechu, krzyku i płaczu, akceptacja dziecka pod względem indywidualizacji procesu nauczania – uczenia się;
 • stworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju dziecka w taki sposób, aby miały one pozytywne skojarzenia z nauką i czytaniem;
 • wykształcenie postaw i zachowań u dzieci charakterystycznych dla aktywności matematycznej;
 • osiągnięcie poprawy w sferze emocjonalnego rozwoju dzieci prowadzącej do harmonii z ludźmi, przyrodą i samym sobą;
 • osiągnięcie wielostronnego rozwoju przez dzieci opartego na doskonaleniu sprawności integracji sensorycznej;
  wzmacnianie u uczniów odporności emocjonalnej oraz pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego z jednoczesną świadomością, że błędy nieodłącznie towarzyszą uczeniu się;
 • zachęcanie dzieci do wyrażania siebie w różnego rodzaju ekspresjach słowno- plastyczno- muzyczno-ruchowych;
 • rozwijanie aktywności społecznej u dzieci i młodzieży poprzez czerpanie zadowolenia ze współpracy z innymi i dla innych osób;
 • wspieranie dzieci w dążeniu do roli kreatywnego i refleksyjnego ucznia;
 • wspieranie tworzenia i realizacji programów autorskich w zakresie edukacji z uwzględnieniem metod wielostronnie stymulujących mózg dzieci;
 • wspieranie rozwoju dzieci z dysfunkcjami w oparciu o realizowane przez Fundację programy;
 • wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach socjalno-bytowych zgodnie z zasobnością „portfela Fundacji”;
 • organizowanie udziału podopiecznych w imprezach masowych typu: festyny, festiwale, turnieje, przeglądy, itp.;
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów edukacyjnych;
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, działaczy, wolontariuszy w kraju i za granicą;
 • prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności, promocji zdrowia i ekologii.

Celem Fundacji Edukacyjnej „Szczęśliwa” jest między innymi:

 • zapewnienie uczniom takiego procesu kształcenia poznawczego i emocjonalno – społecznego, w którym zaistnieją: prawo dziecka do błędu, ocena informacyjna obok cyfrowej, tolerancja artystycznego nieładu na zajęciach, tolerancja gwary i szumu podczas zajęć, partnerska współpraca z rodzicami, terapeutyczna funkcja śmiechu, krzyku i płaczu, akceptacja dziecka pod względem indywidualizacji procesu nauczania – uczenia się;
 • stworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju dziecka w taki sposób, aby miały one pozytywne skojarzenia z nauką i czytaniem;
 • wykształcenie postaw i zachowań u dzieci charakterystycznych dla aktywności matematycznej;
 • osiągnięcie poprawy w sferze emocjonalnego rozwoju dzieci prowadzącej do harmonii z ludźmi, przyrodą i samym sobą;
 • osiągnięcie wielostronnego rozwoju przez dzieci opartego na doskonaleniu sprawności integracji sensorycznej;
  wzmacnianie u uczniów odporności emocjonalnej oraz pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego z jednoczesną świadomością, że błędy nieodłącznie towarzyszą uczeniu się;
 • zachęcanie dzieci do wyrażania siebie w różnego rodzaju ekspresjach słowno- plastyczno- muzyczno-ruchowych;
 • rozwijanie aktywności społecznej u dzieci i młodzieży poprzez czerpanie zadowolenia ze współpracy z innymi i dla innych osób;
 • wspieranie dzieci w dążeniu do roli kreatywnego i refleksyjnego ucznia;
 • wspieranie tworzenia i realizacji programów autorskich w zakresie edukacji z uwzględnieniem metod wielostronnie stymulujących mózg dzieci;
 • wspieranie rozwoju dzieci z dysfunkcjami w oparciu o realizowane przez Fundację programy;
 • wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach socjalno-bytowych zgodnie z zasobnością „portfela Fundacji”;
 • organizowanie udziału podopiecznych w imprezach masowych typu: festyny, festiwale, turnieje, przeglądy, itp.;
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów edukacyjnych;
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, działaczy, wolontariuszy w kraju i za granicą;
 • prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności, promocji zdrowia i ekologii.
fundacja-tlo-balony4
WESPRZYJ FUNDACJĘ