Nasza misja

Jako Fundacja Edukacyjna dbamy o najwyższą jakość zajęć dla dzieci prowadzonych w oparciu o rozwijany od lat i zatwierdzony przez Kuratorium program, którego celem jest rozwój dzieci pod względem intelektualnym i psychomotorycznym, odnajdywanie ich pasji oraz rozwijanie ich mocnych stron.

Naszym logo jest twarz dziecka odważnie spoglądającego w przyszłość, przyszłość którą widzi w kolorowych barwach, ponieważ już na początku jego drogi edukacyjnej zapewniamy mu szerokie spectrum zajęć , wsparcie w budowaniu pewności siebie przy jednoczesnym rozwoju umiejętności współpracy w grupie, zapał i motywację do późniejszego rozwoju oraz pomoc w odkrywaniu własnych pasji i zainteresowań.

Program Fundacji został tak pomyślany aby w sposób komplementarny do programu szkolnego rozwijać tkwiący w dzieciach potencjał. Efekty symbiozy między pracą Fundacji bazującej na programie autorskim pani Małgorzaty Przysłup a  edukacją prowadzoną w ramach programu szkolnego szkoły podstawowej są wspaniałe osiągnięcia uczniów S.P. 68 i ich ciągły awans w rankingu wrocławskich podstawówek.

“Bawimy się ucząc, uczymy – bawiąc”.
“Nauczać, uczyć się w radosnej, twórczej atmosferze”.
“Ważne jest, aby dziecko dobrze czuło się w grupie, jak również, aby grupa dobrze czuła się z dzieckiem”.

Bazując na rozwijaniu spontanicznej aktywności dziecka, stworzyć na zajęciach w Fundacji warunki do optymalnego rozwoju umysłowego, społecznego i kreatywnego. Stosować dużo gier i zabaw dydaktycznych, umożliwiających poznanie wielozakresowego materiału. Ważne jest, aby każde zajęcie dawało zadowolenie uczniowi, nauczycielowi i przynosiło im sukces oraz sprawiało chęć tworzenia rzeczy nowych.

Starajmy się dostarczać dzieciom takich okazji edukacyjnych, które je zadziwią, pobudzą do działań, poruszą ich emocje, uruchomią wyobraźnię. Poprowadzą uczniów do samodzielnego poszukiwania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności oraz próby pracy w zespole w sposób kreatywny.

Wykorzystując aktywizujące metody i techniki ( eksperymenty, doświadczenia, gry i zabawy edukacyjne, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, metody projektów, korzystanie z nowych technologii ) zachęćmy dzieci do odkrywania nowych aspektów nauczania – uczenia się.

Zwracajmy uwagę na indywidualizację procesu uczenia się i nauczania. Dzięki pozytywnym wzmocnieniom, dzieci poczują się otwarte, kreatywne i śmiałe. Zadbajmy o to, aby nasi uczniowie mieli pozytywne skojarzenia związane z nauką i aby próbowały osiągnąć wszechstronny rozwój poprzez aktywny udział w naszych zajęciach, imprezach, czy wycieczkach. Aby dążyły do roli kreatywnego i refleksyjnego młodego człowieka ( ucznia ).

Zadbajmy o to, aby znaczna część zajęć poświęcona była zajęciom praktycznym, artystycznym i sportowym, a w ten sposób dzieci rozwijały swoje zainteresowania.

Podkreślajmy sukcesy dzieci i zachęcajmy do pokonywania swoich słabszych stron pokazując, że błędy można poprawić, a wyciągając z nich wnioski, już nigdy ich nie popełniać, a więc odnosić sukces.

Niech dzieci śmieją się, bawią, zaciekawiają. Niech będą na naszych zajęciach szczęśliwe!

Bazując na rozwijaniu spontanicznej aktywności dziecka, stworzyć na zajęciach w Fundacji warunki do optymalnego rozwoju umysłowego, społecznego i kreatywnego. Stosować dużo gier i zabaw dydaktycznych, umożliwiających poznanie wielozakresowego materiału. Ważne jest, aby każde zajęcie dawało zadowolenie uczniowi, nauczycielowi i przynosiło im sukces oraz sprawiało chęć tworzenia rzeczy nowych.

Starajmy się dostarczać dzieciom takich okazji edukacyjnych, które je zadziwią, pobudzą do działań, poruszą ich emocje, uruchomią wyobraźnię. Poprowadzą uczniów do samodzielnego poszukiwania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności oraz próby pracy w zespole w sposób kreatywny.

Wykorzystując aktywizujące metody i techniki ( eksperymenty, doświadczenia, gry i zabawy edukacyjne, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, metody projektów, korzystanie z nowych technologii ) zachęćmy dzieci do odkrywania nowych aspektów nauczania – uczenia się.

Zwracajmy uwagę na indywidualizację procesu uczenia się i nauczania. Dzięki pozytywnym wzmocnieniom, dzieci poczują się otwarte, kreatywne i śmiałe. Zadbajmy o to, aby nasi uczniowie mieli pozytywne skojarzenia związane z nauką i aby próbowały osiągnąć wszechstronny rozwój poprzez aktywny udział w naszych zajęciach, imprezach, czy wycieczkach. Aby dążyły do roli kreatywnego i refleksyjnego młodego człowieka ( ucznia ).

Zadbajmy o to, aby znaczna część zajęć poświęcona była zajęciom praktycznym, artystycznym i sportowym, a w ten sposób dzieci rozwijały swoje zainteresowania.

Podkreślajmy sukcesy dzieci i zachęcajmy do pokonywania swoich słabszych stron pokazując, że błędy można poprawić, a wyciągając z nich wnioski, już nigdy ich nie popełniać, a więc odnosić sukces.

Niech dzieci śmieją się, bawią, zaciekawiają. Niech będą na naszych zajęciach szczęśliwe!

o-fundacji-1024x683
WESPRZYJ FUNDACJĘ