Program fundacji

Proponowane przez Fundację Szczęśliwa programy edukacyjne pogłębiają harmonijny rozwój osobowości małych dzieci poprzez wykorzystanie teorii siedmiu typów inteligencji według Howarda Gardnera. Są to:

 • inteligencja językowa,
 • inteligencja matematyczna inaczej zwana logiczną,
 • inteligencja muzyczna,
 • inteligencja wizualno – przestrzenna,
 • inteligencja kinestetyczna,
 • inteligencja interpersonalna,
 • inteligencja intrapersonalna.

Pozwalając na rozwój każdej z nich, doprowadzimy w przyszłości do lepszego radzenia sobie z wymaganiami stawianymi nie tylko w szkole, ale i w pracy.

Wszystko to opierać się będzie na stosowaniu różnych form aktywności dziecięcej i rozwijaniu zdolności młodego człowieka.

Organizując zajęcia pozalekcyjne, Fundacja Edukacyjna „Szczęśliwa” będzie wykorzystywała aktywizujące metody i techniki pracy, takie jak:

aktywność ruchową;
doświadczenia i eksperymenty;
gry i zabawy integracyjne;
metody projektów;
ruch rozwijający Weroniki Sherborne;
naukę czytania metodą globalną (bity);
wprowadzenie wiedzy encyklopedycznej poprzez krótkie sesje bitów przyrodniczo – encyklopedycznych;
szybsze przejście z myślenia konkretno – obrazowego na myślenie abstrakcyjne w obliczeniach matematycznych dzięki sesjom bitów matematycznych;
umożliwienie uczenia się poprzez przeżywanie;
rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie problemów oraz warsztaty szachowe, szyfry, rebusy, zagadki, łamigłówki, „burze mózgu”, debaty, itp.;
zabawy z fiszkami Celestyna Freineta;
bajki relaksacyjno – wyobrażeniowe;
kinezjologia – „gimnastyka mózgu”.

W klasach I – III uczniowie będą brali udział w pełnym pakiecie zajęć, który składa się z:

 • gimnastyki z elementami kinezjologii edukacyjnej;
 • gier zespołowych;
 • zajęć tanecznych taniec towarzyski i taniec nowoczesny;
 • zajęć pływackich na wrocławskich pływalniach;
 • zajęć z nauki i doskonalenia jazdy na rolkach;
 • warsztatów szachowych;
 • gier matematyczno – logicznych;
 • logorytmiki;
 • zabaw interdyscyplinarnych (klasy I)
 • nauki gry na instrumencie muzycznym (od klasy II );
 • warsztatów teatralnych (od klasy II lub III );
 • warsztatów plastycznych;
 • zajęć językowych ( jęz. angielski, jęz. hiszpański jako nadobowiązkowy);
 • zajęć opiekuńczych, podczas których dzieci mogą swobodnie bawić się, uzupełniać zadania, których nie skończyły w trakcie trwania lekcji, porządkować własne szafki ).
strzalka-fundacja-300x179
strzalka-fundacja1-300x179

W klasach IV – VII uczniowie będą brali udział w zajęciach na zasadzie zajęć fakultatywnych, rozwijających pasje i zainteresowania dzieci. Są to następujące zajęcia:

 • warsztaty matematyczne
 • warsztaty językowe:
  – język angielski – kontynuacja, rozszerzenie Podstawy Programowej, konwersacje;
  – język niemiecki – wprowadzenie ( do wyboru ) jako drugi język
  – język hiszpański – wprowadzenie ( do wyboru ) jako drugi język
 • robótki ręczne
 • warsztaty teatralne
 • warsztaty taneczne ( taniec towarzyski , taniec nowoczesny – różne formy );
 • warsztaty plastyczno-filmowe;
 • warsztaty fizyczno-techniczne;
 • zajęcia pływackie prowadzone na pływalniach wrocławskich;
 • zajęcia pływackie z elementami nurkowania realizowane na jednej z pływalni wrocławskich.

Dzięki udziałowi dzieci w zajęciach wielointeligentnej edukacji, wyzwolona zostaje w nich różnorodna aktywność własna, prowadząca do zdobywania szerokiej wiedzy i przeróżnych umiejętności.

Nauczyciele i instruktorzy postarają się poprowadzić zajęcia tak, aby były one atrakcyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb osób korzystających z pakietu zajęć. Dołożą starań, aby każde dziecko mogło odnieść sukces mimo różnic indywidualnych między nimi w myśl idei: „Nauczać, uczyć się w radosnej, twórczej atmosferze”.

Uczniowie mają działać, myśleć, stawiać pytania, wyciągać wnioski, kreatywnie rozwiązywać problemy po to, aby przygotować się do życia w zgodzie z sobą, ludźmi, przyrodą, aby pozyskać umiejętność odróżniania dobra od zła, aby rozumieć świat i radzić sobie w codziennych sytuacjach.

Zwiększona liczba zajęć ruchowych i artystycznych, pozwoli na rozwój koordynacji ruchowej, motoryki dużej i małej, pozwoli uwolnić energię kumulowaną w naturalny sposób w ciele dziecka.

Dzięki udziałowi dzieci w zajęciach wielointeligentnej edukacji, wyzwolona zostaje w nich różnorodna aktywność własna, prowadząca do zdobywania szerokiej wiedzy i przeróżnych umiejętności.

Nauczyciele i instruktorzy postarają się poprowadzić zajęcia tak, aby były one atrakcyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb osób korzystających z pakietu zajęć. Dołożą starań, aby każde dziecko mogło odnieść sukces mimo różnic indywidualnych między nimi w myśl idei: „Nauczać, uczyć się w radosnej, twórczej atmosferze”.

Uczniowie mają działać, myśleć, stawiać pytania, wyciągać wnioski, kreatywnie rozwiązywać problemy po to, aby przygotować się do życia w zgodzie z sobą, ludźmi, przyrodą, aby pozyskać umiejętność odróżniania dobra od zła, aby rozumieć świat i radzić sobie w codziennych sytuacjach.

Zwiększona liczba zajęć ruchowych i artystycznych, pozwoli na rozwój koordynacji ruchowej, motoryki dużej i małej, pozwoli uwolnić energię kumulowaną w naturalny sposób w ciele dziecka.

fundacja-szczesliwa-2-1024x680

Ale UWAGA !

Program NIE JEST ADRESOWANY do dzieci z nadpobudliwością ruchową i emocjonalną, ponieważ tak duża ilość bodźców silnie pobudzających receptory tych osób powoduje, że stają się one agresywne ( organizm tego nie wytrzymuje i w ten sposób broni się ). Takie dzieci wymagają zajęć wyciszających, pełnych spokoju i miłości domowników. Wtedy ich rozwój będzie dążył do harmonii wewnętrznej i zewnętrznej. A przecież o to chodzi !

WESPRZYJ FUNDACJĘ