Program poszczególnych zajęć został przygotowany w oparciu o rozwijany od lat i zatwierdzony przez Kuratorium program, którego celem jest rozwój dzieci pod względem intelektualnym i psychomotorycznym, odnajdywanie ich pasji oraz rozwijanie ich mocnych stron.