Skrzyneczka sugestii, pomysłów i uwag

Miło nam Państwa poinformować, że konkursy „Szkoła moich marzeń” oraz „Ja i logo Fundacji Edukacyjnej Szczęśliwa w scenerii zimowej” spotkały się z żywym zainteresowaniem dzieci, które przesłały dużą liczbę, bardzo ciekawych prac. W związku z powyższym uznaliśmy, że najlepszym terminem ogłoszenia wyników, który zapewni również „finałowi” godną oprawę będzie dzień 10.03.2018 podczas odbywającego się w […]

Więcej